Kontakt

Mgr. Iveta Bobályová, vedúca folklórneho súboru Mlynček ivi.bob@gmail.com

 Fakturačné údaje:

Občianske združenie MLYNČEK Orechová 91 946 03 Kolárovo

IČO:42202744

Pre prípadných sponzorov:

Číslo účtu: 2795230457/0200 Číslo účtu v tvare IBAN: SK68 0200 0000 0027 9523 0457 SWIFT kód: SUBASKBX

Ďakujeme…….